Protektorama (aLiveForm, fed and cared for by JP Raether), Protekto.x.x 5.5.5.1 Precipitation (2017), 34th Ljubljana Biennale of Graphic Arts, Iskra Delta, 2021, installation view at TR3 Gallery.

Protektorama (aLiveForm, fed and cared for by JP Raether), Protekto.x.x 5.5.5.1 Precipitation (2017), 34th Ljubljana Biennale of Graphic Arts, Iskra Delta, 2021, installation view at TR3 Gallery.

Photo: Jaka Babnik. MGLC Archive.

Honza Zamojski, The Gathering and The Meeting (2019), 33rd Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Crack Up – Crack Down, 2019, installation view at DUM Project Space.

Honza Zamojski, The Gathering and The Meeting (2019), 33rd Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Crack Up – Crack Down, 2019, installation view at DUM Project Space.

Photo: Jaka Babnik. MGLC Archive.

Carlos Monroy, Baphomet. One single birth made incarnate, performance at the opening of the 32nd Biennial of Graphic Arts Ljubljana, Birth as Criterion, 16 June 2017; Erica Ferrari, To whom does this architecture belong?, projection on the facade of MGLC.

Carlos Monroy, Baphomet. One single birth made incarnate, performance at the opening of the 32nd Biennial of Graphic Arts Ljubljana, Birth as Criterion, 16 June 2017; Erica Ferrari, To whom does this architecture belong?, projection on the facade of MGLC.

Photo: Urška Boljkovac. MGLC Archive.

Pilar Quinteros, Cathedral of Freedom (2015), 31st Biennial of Graphic Arts, Over you/you, Ljubljana, 2015.

Pilar Quinteros, Cathedral of Freedom (2015), 31st Biennial of Graphic Arts, Over you/you, Ljubljana, 2015.

Photo: Urška Boljkovac. MGLC Archive.

Allora & Calzadilla, Intermission (Halloween Afganistan IV, V) (2012) (left); Vargas-Suarez Universal, Cosmic Codex (2013) (right); Gerhard Richter, Patterns (2011) (front), 30th Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Interruption, 2013, installation view at Moderna galerija.

Allora & Calzadilla, Intermission (Halloween Afganistan IV, V) (2012) (left); Vargas-Suarez Universal, Cosmic Codex (2013) (right); Gerhard Richter, Patterns (2011) (front), 30th Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Interruption, 2013, installation view at Moderna galerija.

Photo: Urška Boljkovac. MGLC Archive.

Tania Bruguera, Tatlin’s Whisper #5, performance at Cankarjev dom, on 16 November, 29th Biennial of Graphic Arts, The Event, Ljubljana, 2011, part Violence.

Tania Bruguera, Tatlin’s Whisper #5, performance at Cankarjev dom, on 16 November, 29th Biennial of Graphic Arts, The Event, Ljubljana, 2011, part Violence.

Photo: Jaka Babnik. MGLC Archive.

Swoon, Untitled (2009), 28th Biennial of Graphic Arts, Matrix: An Unstable Reality, Ljubljana, 2009, installation view at MGLC.

Swoon, Untitled (2009), 28th Biennial of Graphic Arts, Matrix: An Unstable Reality, Ljubljana, 2009, installation view at MGLC.

Photo: Bojan Velikonja. MGLC Archive.

Sašo Vrabič, 27th Biennial of Graphic Arts, The Unbound Eyes of Anxiousness, Ljubljana, 2007, installation view in a private apartment.

Sašo Vrabič, 27th Biennial of Graphic Arts, The Unbound Eyes of Anxiousness, Ljubljana, 2007, installation view in a private apartment.

Photo: Bojan Velikonja. MGLC Archive.

Hanna Oinonen, Cover (2005) (front), Breathing (2005) (behind on the right); Tuija Arminen, Slow Down (2005) (behind on the left), selection: International Trienalle of Graphic Arts Graphica Creativa, Finland, 26th Biennial of Graphic Arts Ljubljana, Thrust, 2005, installation view at Tobačna Ljubljana.

Hanna Oinonen, Cover (2005) (front), Breathing (2005) (behind on the right); Tuija Arminen, Slow Down (2005) (behind on the left), selection: International Trienalle of Graphic Arts Graphica Creativa, Finland, 26th Biennial of Graphic Arts Ljubljana, Thrust, 2005, installation view at Tobačna Ljubljana.

Photo: Tomaž Lunder. MGLC Archive.

Allen Ruppersberg, Pogovori 2003 (2003) (spredaj in desno, platforme v prostoru); Gostujoči založniki, Knjige umetnikov (2000–2003) (levo na platformi); Ivana Keser, Krajevne novice (1993–2003) (levo); Erik Steinbrecher, Frizura in njena gospa (2001–2003) (sredina); Raymond Pettibon, Parcele na pósodo (2001) (desno), 25. mednarodni grafični bienale, Ljubljana, 2003, postavitev razstave v Galeriji Cankarjevega doma.

Allen Ruppersberg, Conversations 2003 (2003) (in front and right, platforms in space); Guest Publishers, Artists' Books (2000–2003) (left on a platform); Ivana Keser, Local News (1993–2003) (left); Erik Steinbrecher, Die Frisur und seine Frau (2001–2003) (middle); Raymond Pettibon, Plots on loan (2001) (right), 25th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 2003, installation view at Cankarjev dom Gallery.

Photo: Bojan Salaj. MGLC Archive.

Päivikki Kallio, Dialog (2001), 24. mednarodni grafični bienale, Ljubljana, 2001, postavitev razstave v Moderni galeriji.

Päivikki Kallio, Dialog (2001), 24th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 2001, installation view at Moderna galerija.

Photo: Igor Lapajne. MGLC Archive.

Lojze Logar, Albert & Tina (1999), 23rd International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1999, installation view at Moderna galerija.

Lojze Logar, Albert & Tina (1999), 23rd International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1999, installation view at Moderna galerija.

MGLC Archive.

22nd International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1997, installation view at Moderna galerija.

22nd International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1997, installation view at Moderna galerija.

Photo: Lado Mlekuž, Matija Pavlovec. Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

21th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1995, installation view at Moderna galerija.

21th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1995, installation view at Moderna galerija.

Photo: Lado Mlekuž, Matija Pavlovec. Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

20th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1993, installation view at Moderna galerija.

20th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1993, installation view at Moderna galerija.

MGLC Archive.

19th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1991, installation view at Moderna galerija.

19th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1991, installation view at Moderna galerija.

MGLC Archive.

18th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1989, installation view at Moderna galerija.

18th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1989, installation view at Moderna galerija.

MGLC Archive.

17th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1987, installation view at Moderna galerija.

17th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1987, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

16th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1985, installation view at Moderna galerija.

16th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1985, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

15th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1983, installation view at Moderna galerija.

15th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1983, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

14th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1981, installation view at Moderna galerija.

14th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1981, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

13th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1979, installation view at Moderna galerija.

13th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1979, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

12th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1977, installation view at Moderna galerija.

12th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1977, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

11th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1975, installation view at Moderna galerija.

11th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1975, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

10th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1973, installation view at Moderna galerija.

10th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 1973, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

9th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1971, installation view at Moderna galerija.

9th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1971, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

8th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1969, installation view at Moderna galerija.

8th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1969, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

7th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1967, installation view at Moderna galerija.

7th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1967, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

6th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1965, installation view at Moderna galerija.

6th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1965, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

5th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1963, installation view at Moderna galerija.

5th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1963, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

4th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1961, installation view at Moderna galerija.

4th International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1961, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

3rd International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1959, the flags of the countries participating in the Biennial Exhibition in front of Moderna galerija.

3rd International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1959, the flags of the countries participating in the Biennial Exhibition in front of Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

2nd International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1957, installation view at Moderna galerija.

2nd International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1957, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

1st International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1955, installation view at Moderna galerija.

1st International Exhibition of Graphic Arts, Ljubljana, 1955, installation view at Moderna galerija.

Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana.

THE AWARD RECIPIENTS OF THE 34TH LJUBLJANA BIENNALE OF GRAPHIC ARTS

The International Jury consisting of Lovro Japundžić, Jen Kratochvil, Sam Lackey and Poka-Yio decided that the Grand Prix of the 34th Ljubljana Biennale of Graphic Arts goes to Johannes Paul Raether. The Jury presented the Research Residency Award to Mario Mu, who also received the Audience Award, and a Special Mention from the Jury went to the BCAA System collective.

More

YUFU Conference

While post-communist, post-socialist and post-Yugoslav discourses merely reinforce the appearance of an unchanging and unstable present with a more or less accurate expression of the situation, Yugofuturism follows the example of other ethnofuturist movements such as Afrofuturism, Sinofuturism, Baltic Ethnofuturism and Hungarofuturism, which tactically empower peripheral identities and subversively affirm individual cultural curiosities.

More

Being a Citizen of the World Today?

Due to global networking and liberal capitalism, cosmopolitanism has also become ubiquitous in contemporary art. In the case of biennials, it has been linked above all to postcolonial discourse and universal humanist values (human rights, equal opportunities, solidarity, hospitality, critique of global capitalism). Today, after the experience of a global pandemic that has yet to be resolved, how can we think about a "new cosmopolitanism" that works towards the multipolarity of the world order with different cultures and values? What role do biennials and large cyclical exhibitions play in this?

More