Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.

1. mednarodna grafična razstava

Uredniki

Zoran Kržišnik

Avtorji

Josip Vidmar, Zoran Kržišnik

Izdal in založil

Organizacijski odbor za 1. mednarodno grafično razstavo v Ljubljani

Leto

1955

Jezik

slovenski, francoski

Število strani

113