29. grafični bienale
Dogodek

Kuratorka:

Beti Žerovc

Velika nagrada:

Regina José Galindo

Velika častna nagrada:

Miklós Erdély

23. 9.-20. 11. 2011

Število umetnikov osrednje razstave: 67

Število umetnikov z novimi naročenimi deli: *

Prizorišča osrednje razstave:

Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Galerija Alkatraz, Galerija Jakopič, Galerija Cankarjevega doma, Moderna galerija, Ljubljana, Vošnjakova ulica 4, Gosposvetska cesta 12

Umetniški dogodek – osrednja tema 29. grafičnega bienala – je doživljal izjemen razvoj že v 20. stoletju in tudi danes se kaže kot privilegiran izrazni medij. Izvajajo ga različni akterji s področja sodobne vizualne umetnosti v širokem spektru pojavnih oblik. Na osrednji razstavi, ki je poskušala kar najbolje orisati zagon in vitalnost tega trenda, so bili predstavljeni izbrani umetniški dogodki, ki so se navezovali na štiri različne, za sodobno umetnost značilne tematske sklope: velikodušnost, nasilje, praznino ter iskanje svetega in ritualnega. Te vsebine so bile izrecno izbrane tudi zato, ker dogodki, ki jih tematizirajo, obenem ustrezajo zahtevi, da niso novosti niti v umetnostni ikonografski motiviki niti v dejanskih človeških ali družbenih praksah. Dogodek, v katerem se lahko nekaznovano udeležimo nasilja, »šamansko« nasilje nad samim seboj, dionizični, absurdni ritual ali vzpostavitev idilične communitas, da bo zaužila skupni obed, so namreč prakse, za katere bi lahko rekli, da jih udejanjamo in tudi upodabljamo že tisočletja.

Bienale je z osrednjo razstavo ter obširnim programom umetniških in teoretskih dogodkov zastavil pomenljiva vprašanja: Zakaj in kako je danes prav dogodek lahko ustrezen nosilec za tako različne umetniške namene, poetike in vsebine? Ali izbira tega medija odgovarja na specifične impulze in praznino v našem »desakraliziranem« vsakdanjiku? Kakšne so potencialne nevarnosti takšnega razvoja, saj vse bolj poteka v povsem formaliziranem okviru umetniških ustanov, ki v zadnjih desetletjih ne le hranijo in razstavljajo sodobno umetnost, temveč jo tudi naročajo in producirajo? Tako so postale naročnik sodobne umetnosti, ki je podobnega tipa in razsežnosti, kot sta bila nekoč le plemstvo in Cerkev.

Na osrednji razstavi Dogodek je bilo predstavljenih devetinpetdeset projektov (devetnajst na temo darežljivosti, enaindvajset na temo nasilja, devet na temo rituala in deset na temo praznine). Izvedenih je bilo osemnajst umetniških in sedem teoretskih dogodkov (maraton, simpozij in pet pogovorov z umetniki).

* Umetniška dela zaradi specifične zasnove tega bienala praviloma niso bila na novo naročena, temveč so umetniki sodelovali z izvedbo že obstoječih ali posebej za Ljubljano prilagojenih del.


Umetniki

 • Oreet Ashery
 • Robert Barry
 • Nina Beier, Marie Lund
 • Jerzy Bereś
 • Karmelo Bermejo
 • Anna Berndtson
 • Conny Blom
 • János Borsos
 • Tania Bruguera
 • Graciela Carnevale
 • Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová
 • Marcus Coates
 • Brody Condon
 • Alain Della Negra, Kaori Kinoshita
 • Miklós Erdély in Zveza pisateljev Madžarske (Nečuvani denar: predstavitev akcije, ki so jo izvedli leta 1956 v Budimpešti.)
 • Marco Evaristti
 • Ant Farm
 • Terry Fox
 • Dora García
 • Félix González-Torres
 • Núria Güell
 • Manuel Hartmann
 • Mária Hlavajová in Charles Esche (Enkrat ni nobenkrat, predstavitev razstave, ki sta jo kurirala v okviru Bruseljskega bienala leta 2008)
 • Bababa International
 • Alfredo Jaar
 • Jaša
 • Enrique Ježik
 • Wang Jin
 • Regina José Galindo
 • San Keller
 • Daniel Knorr
 • Božena Končić Badurina
 • Gregor Kregar
 • Siniša Labrović
 • Liz Magic Laser
 • Marcello Maloberti
 • Teresa Margolles
 • Kris Martin
 • Dalibor Martinis
 • Dane Mitchell
 • Shana Moulton
 • Public Movement
 • Kusum Normoyle
 • Serkan Özkaya
 • Kim Paton
 • Mark Požlep
 • Praxis (Brainard Carey, Delia Carey)
 • Franc Purg, Sara Heitlinger
 • Sal Randolph
 • Maruša Sagadin
 • Hans Schabus
 • Santiago Sierra
 • Skupina OHO/Družina v Šempasu (Milenko Matanović, David Nez, Marko Pogačnik)
 • Mladen Stropnik
 • Szájjal és Aggyal Festők Világszövetsége
 • Tan Ting
 • Matej Andraž Vogrinčič
 • Anna Witt

Mednarodna žirija

 • Dave Beech
 • Christian Höller
 • Urška Jurman
 • Ulay (Frank Uwe Laysiepen)

Druge razstave in projekti

Spremljevalni program

Publikacije

Organizacija bienala

Producent: Mednarodni grafični likovni center.
Koproducenti: Cankarjev dom, Galerija Alkatraz, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Moderna galerija, Ljubljana.
Direktorica MGLC: Nevenka Šivavec.
Kuratorka: Beti Žerovc.
Koordinator: Božidar Zrinski.
Postavitev razstave: Andrej Savski, Beti Žerovc.
Oblikovanje celostne podobe bienala: Vasja Cenčič.
Izobraževalni in spremljevalni program: Lili Šturm, Karla Železnik.
Zasnova in koordinacija maratona o dogodku: Alenka Pirman, Karla Železnik, Beti Žerovc.
Zasnova simpozija: Beti Žerovc.
Koordinacija simpozija: Karla Železnik.
Odnosi z javnostmi in promocija: Lili Šturm, Petra Klučar, Beti Žerovc.