Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.

14. mednarodni grafični bienale

Katalog 14. mednarodnega grafičnega bienala, ki je bil na ogled v Moderni galeriji in na katerem se je predstavilo 576 umetnikov in umetnic iz 60 držav. Dela je ocenjevala osemčlanska mednarodna žirija.

Osrednjo bienalsko razstavo, osebne retrospektive nagrajencev in spremljevalno razstavo so postavili Jure Mikuž, Ivan Sedej in Živa Škodlar-Vujić. Postavljene so bile osebne retrospektive prvih treh nagrajencev prejšnjega bienala (Robert Rauschenberg, Adriena Šimotová, Adriana Maraž) in posebna počastitvena razstava slovenske partizanske grafike (Alenka Gerlovič, Vito Globočnik, Božidar Jakac, Dore Klemenčič, France Mihelič, Nikolaj Pirnat, Ivan Seljak-Čopič, Ive Šubic, Drago Vidmar, Nande Vidmar). Ob tem so bila v katalogu objavljena spremna besedila.

Katalog je bogato črno-belo ilustriran, vsebuje tudi nekaj barvnih reprodukcij razstavljenih del. Na naslovnici je reprodukcija dela Adriane Maraž. Za oblikovanje tiskovin in tipografsko ureditev kataloga je poskrbel Jože Brumen, za plakat in celostno grafično oblikovanje pa Matjaž Vipotnik.

Uredniki

Živa Škodlar-Vujić

Avtorji

Marjan Rožič, Zoran Kržišnik, Joshua C. Taylor, Jiří Šetlík, Iztok Durjava, Živa Škodlar-Vujić, Mika Briški

Prevajalci

Prevod v francoski jezik: Viktor Jesenik. Prevod iz angleščine: Franc Burger, Vida Kološa.

Oblikovanje

Jože Brumen

Izdal in založil

Sekretariat za prireditev bienalov in mednarodnih grafičnih razstav v Ljubljani

Leto

1981

Jezik

slovenski, francoski

Število strani

436