Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.

11. bienale grafike

Katalog 11. bienala grafike, ki je bil na ogled v Moderni galeriji in na katerem se je predstavilo 439 umetnikov in umetnic iz 51 držav. Dela je ocenjevala osemčlanska mednarodna žirija. Pokrovitelj 11. bienala grafike je bil predsednik takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito.

Osrednjo bienalsko razstavo, osebne retrospektive nagrajencev in spremljevalne razstave so postavili Janez Bernik, Zoran Kržišnik in Sergej Pavlin.

Postavljene so bile osebne retrospektive prvih treh nagrajencev prejšnjega bienala (Miroslav Šutej, Andrzej Lachowicz, Janez Bernik) in razstave umetnikov iz sekcije kritik – umetnik (Edgardo Gimenez, Roman Scheidl, Concetto Pozzati, Ziva Lieblich, Tetsuya Noda, Adriana Maraž, Vlady (Kibalchich), Peter Ackermann, Paul van Dijk, Antoni Starczewski, Sérgio Pinhão, Eduardo Arranz Bravo, Rafael Bartolozzi, Ulf Trotzig, Albert Yersin, John Walker, Robert Rauschenberg). Ob tem so bila v katalogu objavljena spremna besedila.

Katalog je bogato črno-belo ilustriran, vsebuje tudi nekaj barvnih reprodukcij razstavljenih del. Na naslovnici je reprodukcija dela Miroslava Šuteja. Oblikovanje tiskovin in tipografska ureditev kataloga je delo Jožeta Brumna.

Uredniki

Zoran Kržišnik

Avtorji

Tone Kovič, Zoran Kržišnik, Vera Horvat-Pintarić, Natalia LL, Jorge Romero Brest, Sigwart Blum, Walter Koschatzky, Giulio Carlo Argan, Gabriel Tadmor, Tamon Miki, Marijan Tršar, Karl-Heinz Hering, Ryszard Stanislawski, José-Augusto França, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Sven Sandström, René Berger, Norman Reid, Thomas M. Messer, Majda Jerman, Melita Stele-Možina, Živa Škodlar

Prevajalci

Prevod v francoščino: Viktor Jesenik. Prevod predgovorov v slovenščino: Janez Gradišnik.

Oblikovanje

Jože Brumen

Izdal in založil

Sekretariat za prireditev bienalov in mednarodnih grafičnih razstav v Ljubljani

Leto

1975

Jezik

slovenski, francoski

Število strani

453