Prva linija. Avantgardni in alternativni tiski v Sloveniji od konceptualizma do danes

23. 6.–2. 10. 2005

Mednarodni grafični likovni center (MGLC)

Prva linija, avantgardni in alternativni tiski v Sloveniji od konceptualizma do danes; periodika (Lesbozine, Pandora, Viks in drugi) (spredaj); Milena Kosec, Državica Ptičjestrašilna (1992–2000) (zadaj levo); Novi kolektivizem, plakati; Dalibor Zupančič, Mestece Celje (1997) in drugi (zadaj desno), 26. grafični bienale Ljubljana, 2005, postavitev spremljevalne razstave v MGLC.

Foto: Tomaž Lunder. Arhiv MGLC.

Tiskani material (tiskana umetnost in avtorska efemera) je nov umetnostni termin in nova umetnostna kategorija, nastala v 20. stoletju. Izbor tiskanih del na razstavi Prva linija je zajemal avtorske knjige, plakate, letake, vabila in druga razmnožena avtorska dela, periodiko, reklame, pamflete, umetniške knjige, internetne projekte, tapete, dopisno umetnost, artefakte in celostne podobe.

Avantgardna in alternativna dela na razstavi Prva linija so nastajala zadnjih petdeset let v dveh družbeno-političnih ureditvah in dveh prevladujočih umetnostnih paradigmah, ki sta različno družbeno in umetnostno opredeljevali radikalno in avantgardno. S tem je razstava konstituirala razvojno linijo v slovenski umetnosti od začetka delovanja konceptualnih praks do leta 2005, ko so paradigme konceptualizma postale sestavni del umetnosti. Mnoga razstavljena dela so ob nastanku glasno odmevala v javnosti in nekatere ustvarjalce so tudi sodno preganjali.

Umetniki in umetnice:
Ivo Antič, Boris Balant, Peter Baloh, Jože Barši, Franc Berčič – Berko, Goran Bertok, Brane Bitenc, Martin Bricelj, Vesna Bukovec, Eduard Čehovin, Ksenja Čerče, Vesna Černilec, Andrejka Čufer, Nuša Dragan, Srečo Dragan, Emil Filipčič, Iztok Geister (psevdonim I. G. Plamen), Dolores Gerbec, Bojan Gorenec, David Grassi, Marina Gržinić, Maja Gspan, Matjaž Hanžek, Dušan Hedl, Borut Hlupič, Irwin (Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, Borut Vogelnik), Stane Jagodič, Nikolai Jeffs, Ven Jemeršić, Franco Juri, Uroš Kalčič, Živko Kladnik, Stane Klančnik, Kn 4444 (Franci Cegnar, Uroš Cegnar, Mare Elsner Grošelj, Metka Žerovnik), Marko Kovačič, Vojin Kovič – Chubby, Milena Kosec, Damjan Kracina, Tomaž Kralj, Naško Križnar, Tomaž Lavrič, Vladimir Leben, Polonca Lovšin, Andrej Lutman, Živko Marušič, Mario Marzidovšek, Milenko Matanović, Rastko Močnik, Rajko Muršič, David Nez, Boštjan Novak, Novi kolektivizem/Neue Kunsthandlung (Dejan Knez, Miran Mohar, Darko Pokorn, Roman Uranjek), Lela Oražem, Iztok Osojnik, Jani Osojnik, Alen Ožbolt, Joško Pajer, Andrej Pavlišič, Zdravko Papič, Mojca Pelcar Šarf, Dušan Pirih Hup, Alenka Pirman, Marko Pogačnik, Tadej Pogačar, Marjetica Potrč, Provokart (Damjan Kracina, Katarina Toman Kracina, Maja Licul), Marija Mojca Pungečar, RAA (Borut Hlupič, Borut Vovk), Irena Romih, Andrej Dreja Rotar, Sunčan Stone, Iztok Saksida Jakac, Samo (Samo Jurečič), Vlado Skale, Jože Slak, Nejč Slapar, Son:DA (Metka Golec, Miha Horvat), Zora Stančič, Etbin Stefančič (psevdonimi: Edi, EDIs in Ediscoato), Matej Stupica, Svet umetnosti 1998 (Urša Jurman, Dunja Kukovec, Nataša Petrešin, Bojana Piškur, Metka Zver, Božidar Zrinski), Andraž Šalamun, Tomaž Šalamun, Anamarija Šmajdek, Iztok Šmajs, Aina Šmid, Tanja Špenko, Dejan Štampar, Bojan Štokelj, Jani Štravs, Igor Štromajer, Apolonija Šuštaršič, Ilija Terrah, Katarina Toman, Bojan Tomažič, Petra Varl, Pavel Vašak, Franco Vecchiett, Metod Vidic, Rajko Vidrih, Matej Andraž Vogrinčič, Ivan Volarič Feo, Sašo Vrabič, V.S.S.D. (Janez Jordan, Alen Ožbolt), Irena Wölle, Franci Zagoričnik, Ifigenija Zagoričnik, Orest Zagoričnik, Brane Zorman, Dalibor Zupančič, Dunja Zupančič, Staša Zupančič, Jaka Železnikar.

Kustosinji in kustos:
Lilijana Stepančič, Breda Škrjanec, Božidar Zrinski.