Odtisi +386

3. 10.–17. 11. 2013

Grafični kabinet Kraljeve akademije lepih umetnosti San Fernando, Madrid

Marija Mojca Pungerčar, Tablice smrtnosti (2009-2013); Petra Varl, Knjiga Serigrafij (2011), Pri Zlatem Stegnu, Instalacija (2013), postavitev spremljevalne razstave Odtisi +386 v Grafičnem kabinetu Kraljeve akademije lepih umetnosti San Fernando v Madridu, Španija, 2013.

Foto: Hablar en Arte.

Jubilejni 30. grafični bienale je predstavil slovenske umetnike tudi zunaj nacionalnih meja. Razstava, ki jo je kustosinja Breda Škrjanec zasnovala za znameniti Grafični kabinet v Madridu, je temeljila na konceptu razširjenega pojmovanja grafičnega medija, kar je omogočilo pregled zelo raznolike umetniške produkcije srednje generacije sodobnih slovenskih umetnikov. Umetniška dela so povezovale svežina in neobremenjenost v izboru medija ter aktualna vpetost v univerzalna, individualna in družbena stanja ter dileme, ki so se dotikale tako identitete in intime umetnika na eni strani kot ekologije, družbene neenakosti in diktature medijev na drugi. Razstava je zato zlahka vzpostavila dialog s slehernim radovednim gledalcem.

Razstava Odtisi +386 je bila produkt večletnega sodelovanja med Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, združenjem Hablar en Arte in Grafičnim kabinetom Kraljeve akademije lepih umetnosti San Fernando v Madridu. Sodobni slovenski umetniki, večinoma srednje generacije, so z reprezentativnimi deli predstavili najnovejšo slovensko produkcijo na področju grafike, tiska, umetniških publikacij ter trdno zagovarjali svoje umetniške pozicije in raziskovanje v grafičnem mediju. Potreba po redefiniranju grafične umetnosti in drugih reproduktibilnih umetnosti ohranja živo razpravo o novih procesih za generiranje podob, ki sobivajo s tradicionalnimi in širijo meje pojmovanja grafične umetnosti. Čeprav je bila moč tradicije včasih še vidna pri raziskovanju formalnih likovnih značilnosti, je šlo pri vsebini večinoma za komentar osebnih izkušenj, z likovnim jezikom prevedenih v univerzalne podobe. Principi ustvarjanja so bili torej podobni, vsebine pa izrazito različne, saj so jih kreirale individualne avtorske poetike.

Umetniki in umetnice: Vesna Drnovšek, Svetlana Jakimovska Rodič, Tanja Lažetić, Marija Mojca Pungerčar, Saša Sedlačka, Tomaž Tomažin ter dve umetniški skupini – Pri zlatem stegnu (Katja Skušek, Nataša Skušek, Mladen Stropnik) in Stripburger.

Kustosinja: Breda Škrjanec.