Najlepše grafike. Slovenska grafika zadnjih petdeset let

26. 6.–2. 10. 2005

Mednarodni grafični likovni center (MGLC)

Najlepše grafike. Slovenska grafika zadnjih petdeset let; Nuša in Srečo Dragan, Iz vzhoda na vzhod (1978) (spredaj); Dušan Pirih Hup, Leftkoşa (1992) (zadaj, od leve); Boris Jesih, Okno (1976); Metka Krašovec, Pie de la Cuesta (1988) in Pokrajina Yantra (1980); Lojze Logar, Figura BMC 1 (1969), 26. grafični bienale Ljubljana, 2005, postavitev spremljevalne razstave v MGLC.

Foto: Tomaž Lunder. Arhiv MGLC.

Razstava je ponudila izbor »najlepših« oziroma najbolj karakterističnih primerov slovenske grafike, ki so nastali med letoma 1955 in 2005, torej v obdobju od prve mednarodne grafične razstave v Ljubljani do 26. grafičnega bienala Ljubljana. Antologijski izbor reprezentativnih listov je predstavil klasično grafiko kot čisto govorico in medij v skladu s postulati modernizma ter značilne primere spremenjenega in razširjenega dojemanja grafike, ki je značilno za hibridne govorice in medijske postopke postmodernizma. Zastopan je bil osrednji tok slovenske grafike s predstavniki ljubljanske grafične šole, na ogled pa so bili tudi posamezni listi nekaterih umetnikov, ki jih označujemo kot temni modernizem. Razstava je opozorila na začetek sprememb v času ekspresivne figuralike in neokonstruktivizma ter na vpliv uporabe računalniške tehnologije in ideje konceptualne umetnosti. Pokazala je na poznejše premike pri dojemanju grafike v Sloveniji, za katere so zaslužni avtorji fotorealizma in minimalizma, na postmodernistične »nove podobe«, koncept retroavantgarde in aktualizacijo klasičnih grafičnih postopkov. Opozorila je tudi na popolno pluralistično nepreglednost likovne govorice, značilne za devetdeseta in obdobje po letu 2000.

Umetniki in umetnice:
Janez Bernik, Viktor Bernik, Bogdan Borčič, Riko Debenjak, Nuša in Srečo Dragan, Bojan Gorenc, Drago Hrvacki, Zdenko Huzjan, Irwin, Božidar Jakac, Danilo Jejčič, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Bogoslav Kalaš, Janez Knez, Metka Krašovec, Sonja Lamut, Lojze Logar, Vladimir Makuc, Adriana Maraž, Živko Marušič, France Mihelič, Zoran Mušič, Valentin Oman, Dušan Pirih Hup, Marjan Pogačnik, Marij Pregelj, Jože Slak, Lojze Spacal, Zora Stančič, Gabrijel Stupica, Marko Šuštaršič, Sašo Vrabič, Franco Vecchiet, Marjan Vojska, Edvard Zajec, Karel Zelenko.

Kustos: Ješa Denegri.