Janez Bernik

5. 6.–31. 8. 1971

Moderna galerija, Ljubljana

Janez Bernik, Zapis 67, 1967, barvna jedkanica; prejemnik velike premije, 8. mednarodna grafična razstava, Ljubljana, 1969.

Na ogled je bilo šestindvajset barvnih jedkanic, ki so nastale med letoma 1962 in 1971. Janez Bernik je v slovensko grafiko prinesel radikalno nove poglede. Njegova grafika je izrazito avtonomna, je likovni predmet, ki govori iz sebe in o sebi. Vse do leta 1972 je silovito eksperimentiral v tehnikah jedkanice in akvatinte. Njegov razvoj poteka v vsebinsko zaokroženih ciklih, prilagojenih možnostim grafičnega izraza. Seriji Magma in Skladi zemlje označuje podajanje strukture in teksture, za cikel Zapisi so značilni grafizmi, z obdobjem »predmetov« pa se je konec šestdesetih let 20. stoletja približal novi figuraliki. Razstava je predstavila dela v tehniki barvne akvatinte iz vseh navedenih obdobij, s poudarkom na tistih, ki jih je ustvaril v zadnjih dveh letih.