Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.

29. grafični bienale: Dogodek

29. grafični bienale je pospremil izid obsežnega slovensko-angleškega ilustriranega kataloga, ki v ospredje postavlja umetniški dogodek, ki je doživljal izjemen razvoj že v 20. stoletju in se tudi danes kaže kot privilegiran izrazni medij. Na osrednji razstavi, ki je poskušala kar najbolje predstaviti zagon in vitalnost tega trenda, so bili predstavljeni izbrani umetniški dogodki, ki so se navezovali na štiri različne, za sodobno umetnost značilne tematske sklope: velikodušnost, nasilje, praznino ter iskanje svetega in ritualnega. Te vsebine so bile izrecno izbrane tudi zato, ker dogodki, ki jih tematizirajo, obenem ustrezajo zahtevi, da niso novosti niti v smislu umetnostne ikonografske motivike niti v smislu dejanskih človeških ali družbenih praks. Kuratorka bienala je bila Beti Žerovc.

Uredniki

Peter Kisin, Beti Žerovc

Avtorji

Nevenka Šivavec, Beti Žerovc, Bababa International, János Borsos, Graciela Carnevale, Alain Della Negra & Kaori Kinoshita, Núria Güell, Jaša, Regina José Galindo, Justseeds Artists' Cooperative, Božena Končić Badurina, Teresa Margolles & José Luis Corazón Ardura, Dalibor Martinis, Dane Mitchell, David Nez, Praxis (Brainard & Delia Carey), Public Movement, Franc Purg & Sara Heitlinger, Sal Randolph, Andrej Savski, Nataša Skušek & Mladen Stropnik, Anna Witt, Božidar Zrinski

Prevajalci

Prevod iz angleščine v slovenščino: Katja Grabnar. Prevod iz slovenščine v angleščino: Rawley Grau.

Oblikovanje

Vasja Cenčič

Izdal in založil

MGLC

Leto

2011

Jezik

slovenski, angleški

Število strani

239