Adriena Šimotová, prejemnica velike nagrade 13. grafičnega bienala, ponovno v Ljubljani

Adriena Šimotová: Srečanje. Dotik in odtis. Postavitev razstave v MGLC, Ljubljana, 2021–2022.

Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.