Simpozij

4. 12.–5. 12. 2004

Mednarodni grafični likovni center (MGLC)

26. grafični bienale Ljubljana, Sunek, 2005, simpozij v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, decembra 2004.

Arhiv MGLC.

26. grafični bienale je bil zasnovan kot proces, ki se je začel s simpozijem decembra 2004. Na njem so sodelovali kustosi na bienale povabljenih ustanov, teoretiki in umetniki, ki so razpravljali o vprašanjih in dilemah o položaju in razvoju grafičnega ustvarjanja. Simpozij je bil razdeljen na več vsebinskih sklopov, ki predstavljajo dejavnosti na področju sodobne grafike.

V uvodnem delu simpozija je umetniški vodja tokratnega grafičnega bienala Jure Mikuž predstavil pregled dogajanja v sodobni grafični produkciji in nakazal aktualne probleme grafike. Profesorica Laura Safred (Accademia di Belle Arti v Urbinu) je v drugem uvodnem prispevku predavala o obliki in funkciji, med kateri je ujeta sodobna grafična produkcija.

Prvi vsebinski sklop je poskušal odgovoriti na vprašanje o vlogi grafičnih bienalov in trienalov v množici raznih likovnih prireditev. Predstavil je njihove značilnosti, pojasnil namen organiziranja tovrstnih razstav in nakazal morebitne razvojne smernice in izzive, ki jih prinašajo nove umetniške pobude in uporaba sodobne tehnologije. V tem sklopu so svojo dejavnost predstavili Vivre Lilja (Graphica Creativa kansainvälinen taidegrafiikan triennaali, Jyväskylä, Finska), Eve Kask (Tallinna Graafikatriennaal, Talin, Estonija), Plamena Račeva (Meždunarodno trienale na grafikata, Sofija, Bolgarija), Wan-Ju Wang (National Taiwan Museum of Fine Arts, Tajvan), Tomasz Gryglewicz (Medzynarodowe triennale grafiki w Krakowie, Poljska), Vladimir Nazanski (Novosibirskaja Biennale sovremennoy grafiki, Novosibirsk, Rusija), Sawako Ogiwara (Sezon Museum of Modern Art, Japonska), Yusuf (Mednarodni bienale grafike Bharat Bhavan, Bhopal, Indija), Medhat Nasr Ali (Egyptian International Print Triennial, Giza, Egipt) in predstavnik Trienala poli/grafike San Juan Latinske Amerike in Karibov, Portoriko.

Drugi vsebinski sklop je obravnaval vlogo grafičnih delavnic, predstavil njihove programe in vsebinske prioritete. Poskušal je pojasniti merila, po katerih se izbirajo umetniki za delo v grafičnih delavnicah. Obravnaval je še pomen distribucije grafičnih del in njihovega vpliva na trg umetnin. V drugem sklopu so sodelovali Javier Blas in Maria Zozaya (Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Španija), Luigi Ficacci (Istituto Nazionale per la Grafica, Rim, Italija), Alicia Candiani (Proyecto’ace, Buenos Aires, Argentina) in Božidar Zrinski (Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana, Slovenija).

Tretji vsebinski sklop je bil namenjen predstavitvam slovenskih umetnikov in njihovemu razmišljanju o pomenu grafike v slovenski umetnosti po drugi svetovni vojni skozi perspektivo lastnega umetniškega ustvarjanja. Sodelovali so Leon Zakrajšek, Damijan Kracina in Zora Stančič.

Zadnji vsebinski sklop simpozija je bil namenjen predstavitvi nastanka in razvoja grafičnih zbirk, raznih politik zbiranja in razstavljanja in njihovi vlogi pri nastajanju umetnostnih institucij. Sodelovali so Laure Beaumont-Maillet (Bibliothèque nationale de France, Pariz, Francija), Marilyn Kushner (Brooklyn Museum of Art, New York, ZDA) in Wendy Weitman (Museum of Modern Art, New York, ZDA).