Producenti

11. 6. 2003

Galerija Cankarjevega doma

Producenti; Daniel Spoerri (spredaj) in Ben Kinmont, 25. mednarodni grafični bienale, Ljubljana, 2003, simpozij v Cankarjevem domu.

Foto: Bojan Salaj. Arhiv MGLC.

Enodnevni mednarodni simpozij na temo odnosa med umetnikom in založnikom je potekal dan po odprtju bienala, 11. junija 2003. Organiziral ga je Lionel Bovier, sodelovali pa so umetniki Daniel Spoerri, AA Bronson, John M Armleder, Ben Kinmont, Christophe Keller, Marko Pogačnik (vsi legende neoavantgarde šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja) in Tadej Pogačar. Osredotočil se je na vlogo multipla in na problem distribucije tovrstnih umetniških produktov. To je bil prvi simpozij v Sloveniji, ki je obravnaval navedeno umetnostno problematiko.

»Čeprav ima domena multipliciranih del, od klasičnih reprodukcijskih procesov do ready-madov, na razpolago posebne produkcijske zmogljivosti, vendarle temelji na odsotnosti natančne definicije. Prav tako ni trdno kvantificiranih standardov, če pomislite na številne različice v velikosti izdaj, monotipov in t. i. originalnih multiplov. (…) Glavno vprašanje, ki ga zastavlja multipel, je vprašanje destinacije umetniškega projekta: v kakšnem kontekstu ga bodo gledali in kdo ga bo gledal? Multipli implicirajo množico opcij. Če v primeru enkratnega umetniškega objekta to vprašanje zlahka rešimo, pa moramo pri multiplu ta vprašanja o destinaciji, kontekstu in gledalcu zastaviti v trenutku ustvarjanja.« (Lionel Bovier)