Poslovna šola za umetnike: Ustvarjalni pristop k načrtovanju poslovanja

Poslovna šola za umetnike: Ustvarjalni pristop k načrtovanju poslovanja

Program delavnice v MGLC – Švicariji je obsegal obravnavo posla kot kreativne prakse, kako biti korak pred drugimi, upoštevanje virov, časa in stroškov, analizo rentabilnosti, poslovni načrt kot narativni pripomoček ter zaključek in vprašanja.

Delavnico je 6. julija 2019 vodila Amy Whitaker, izredna profesorica na Univerzi v New Yorku. Podiplomski študij iz menedžmenta je končala na Yale School of Management, podiplomski študij iz slikarstva pa na Slade School of Fine Arts; je avtorica knjig Museum Legs (2009) in Art of Thinking (2016).

Foto: Urška Boljkovac. Arhiv: MGLC.